19.12.2023r.

  Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 130 000,00 euro. dotyczy usługi: Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz niezbędnej obsługi warsztatu.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe na dowóz uczestników WTZ.

29.12.2023r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Załączniki:

  1. Protokół z otwarcia ofert.