Szanowni Państwo

   Fundacja Społeczna „RAZEM” działająca w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56a, od 01.06.1998 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy ze sprawnym poruszaniem się. Obecnie warsztat obejmuje działaniem rehabilitacyjnym 50 osób powyżej 15 r.ż..

 Warsztat prowadzi szeroko pojętą rehabilitację z zakresu:

 • rehabilitacji społecznej
 • rehabilitacji zawodowej
 •  rehabilitacji fizycznej

 Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzone są poprzez następujące formy terapii:

 • rękodzieło artystyczne: malowanie na szkle, wyszywanie, kolaż, makrama, qulling
 • muzykoterapia: na terenie warsztatu działa zespół „PEREŁKI” w skład, którego wchodzą uczestniczki WTZ
 • rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczestników, z wykorzystaniem zblokowanych form terapii taniec, śpiew, aktorstwo, fotografia, literatura
 • wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek
 • wycieczki krajoznawcze
 • udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie miasta i województwa.

 Warsztaty swoją działalność terapeutyczną prowadzą w   10 pracowniach terapeutycznych:

 • Prac. Dequpage
 • Prac. Podtrzymywania Umiejętności Społecznych
 • Prac. Stolarska
 • Prac. Artystyczna
 • Prac. Plastyczna
 • Prac. Informatyczno – Edukacyjna
 • Prac. Aktywizacji Społecznej
 • Prac. Rękodzieła
 • Prac. Ekologiczno – Ogrodnicza
 • Prac. Kulinarna

 Dodatkowo działa Prac. Rehabilitacyjna, z której korzystają wszyscy uczestnicy WTZ. Warsztat nasz prężnie działa od 25 lat organizując imprezy ogólno wojewódzkie artystyczne i sportowe. Jako fundacja angażujemy się w działalność społeczną i czynnie bierzemy udział we wszystkich projektach dotyczących organizacji pozarządowych.

 Nasza działalność jest działalnością „Non Profit”, więc staramy się by nasi podopieczni mieli zapewnioną terapię zajęciową na najwyższym poziomie.

 Wysoko wykwalifikowana kadra, oddana swojej pracy również pragnie zapewniać terapię na wysokim poziomie.

  Nasi terapeuci to pasjonaci i ludzie z powołaniem do pracy w tym trudnym zawodzie. Chcąc spełniać się zawodowo i społecznie zwracamy się do instytucji, ludzi dobrej woli z propozycją nawiązania współpracy.

  Zapewniając wysoki poziom rehabilitacji borykamy się jak większość placówek z finansami, od kilku lat nie zmieniła się wysokość dofinansowania na działalność WTZ, a niestety sukcesywnie wzrasta koszt utrzymania i prowadzenia warsztatu.

Z tego też powodu zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z nami i wspierania nas  w działalności. Zapewniamy, że zadowoleni będziemy z każdej współpracy i wsparcia rzeczowego ( materiały do terapii), finansowego, itp.

Nasi podopieczni są uzdolnieni i pod okiem instruktorów potrafią z różnych materiałów wykonać ozdoby, dekoracje itp.

Współpracując z nami Państwa firma zwiększa swoją odpowiedzialność społeczną, a my oferujemy Państwu bezpłatną reklamę na stronie naszej fundacji www.fundacja-razem.org oraz możliwość umieszczenia logo firmowego na terenie naszej placówki.

Radość naszych podopiecznych jest największą satysfakcją dla wszystkich tych, którzy z nimi pracują i współpracują, bo płynie ona z głębi ich serc i jest bezinteresowna.

Jeżeli zechcą nas Państwo wesprzeć finansowo, prosimy wpłacać pieniądze na nr konta  

97 1020 3916 0000 0902 0080 5283

z dopiskiem „ Dla uczestników WTZ”.

  Nasza placówka działa od 8.00 Do 15.00, Od pn – pt. Zapraszamy Państwa do odwiedzin i zapoznania się z naszą działalnością oraz podopiecznymi.

Nasze dane:

WTZ przy Fundacji Społecznej „RAZEM”

UL. Polna 56a

97-200 Tomaszów Maz.

Tel: 509-449-414

44  724-67-54

Nr KRS F.S. „RAZEM”- 0000203730

„Nie ma kaleki, jest człowiek”


Szanowni Państwo

 W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia nasza Fundacja prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczyna świąteczną akcję „ Dobre Anioły ”.

Przewodnią ideą akcji jest organizacja paczek świątecznych dla naszych 50 podopiecznych, którzy są osobami niepełnosprawnymi. Wśród naszych podopiecznych są osoby samotne,

 z rozbitych rodzin, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością powyżej 15 r.ż..

Czas Bożego Narodzenia jest dla każdego z nas czasem refleksji nad cudem miłości, cudem wynikającym z narodzin Jezusa Chrystusa, miłości bezinteresownej. Jest to czas, w którym zamierają wszystkie spory, kłótnie, niesnaski, a otwierają się ludzkie serca. Jest to czas magii i dobroci płynącej z głębi serca.

Szukając nowych możliwości samorozwoju, pogłębiania działań filantropijnych, zachęcamy Państwa byście przyłączyli się do naszej świątecznej akcji „Dobre Anioły”. Zachęcamy Państwa do otworzenia swoich serc, pełnych miłości i wparcia organizacji paczek dla naszych podopiecznych.

Każdy z nas może być Dobrym Aniołem, my osoby bezpośrednio pracujące z naszymi podopiecznymi wcielamy się każdego roku w Dobre Anioły, ale naszą ideą jest też angażowanie co raz większej ilości osób dobrego i otwartego serca w naszą akcję.

Wierzymy, że tylko bezinteresowna pomoc i miłość ma sens w naszym działaniu i daje nam najwięcej satysfakcji. Nie ma piękniejszej rzeczy na świecie niż uśmiech drugiego człowieka wypełniony miłością. Przyłączając się do naszej akcji będą mieli Państwo możliwość poznania niezwykłych ludzi, o otwartych sercach, pełnych miłości, poznają Państwo ich pracę i życie codzienne.

Każdy z nas mimo wieku lubi znaleźć prezent pod świątecznym drzewkiem. Obdarowywanie prezentami jest nie tylko związane z tradycją świąteczną, ale jest też wyrazem naszej pamięci i miłości, więc od lat staramy się by i nasi podopieczni znaleźli paczki pod naszym drzewkiem.

Nasi podopieczni to ludzie o otwartych sercach, ich życie choć wypełnione przeciwnościami uczy nas jak można kochać i przyjaźnić się bezinteresownie.

 Prosimy Państwa o wkład w paczki świąteczne w postaci słodyczy, kosmetyków, gadżetów firmowych, itp. Nasi podopieczni to : 30 kobiet i 20 mężczyzn.

Paczki rozdawane są w trakcie świątecznego  śniadania i sprawiają wiele radości naszym podopiecznym. Nasi uczestnicy chociaż wyglądają jak dorośli ludzie to funkcjonują na poziomie małych dzieci, ich reakcję są szczere, otwarte, a serca pełne miłości.

 Będąc Dobrym Aniołem naszych warsztatów otrzymują Państwo niewymierne naszych warsztatów otrzymują Państwo niewymierne korzyści w postaci otwartych serc, bezinteresownej przyjaźni osób niepełnosprawnych i uznanie społeczne. My w zamian oferujemy Państwu możliwość bezpłatnej reklamy na naszej stronie internetowej www.fundacja-razem.org oraz na terenie WTZ.

NASZE DANE:

WTZ przy Fundacji Społecznej „RAZEM”

Ul. Polna 56a

97-200 Tomaszów Maz.

Tel. 509 449 414

NASZE KONTO 97 1020 3916 0000 0902 0080 5283

Nr KRS F.S.” RAZEM”: 0000203730

„… Choć tyle żalu w Nas…

To nadchodzi magiczny czas.

Czas, w którym króluje

MIŁOŚĆ. ”

 Życząc Państwu Radosnych, Pogodnych,

Wypełnionych Miłością i Ciepłem

Świąt Bożego Narodzenia.

Czekamy na Państwa w naszej drużynie

Dobrych Aniołów


 Szanowni Państwo!

Warsztaty Terapii Zajęciowej są instytucją prowadzącą szeroko pojętą rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób niepełnosprawnych.

Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej działa od 1 czerwca 1998 roku przy Fundacji Społecznej „RAZEM” na ul. Polnej 56a w Tomaszowie Mazowieckim.

W WTZ przebywa obecnie 50 uczestników z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Część naszych podopiecznych porusza się na wózkach inwalidzkich.
Zajęcia w naszym warsztacie odbywają się w następujących pracowniach:

 • Pracowni stolarskiej
 • Pracowni informatyczno – edukacyjnej
 • Pracowni podtrzymywania umiejętności społecznych
 • Pracowni aktywizacji społecznej
 • Pracowni artystycznej
 • Pracowni rękodzieła
 • Pracowni plastycznej
 • Pracowni decoupage
 • Pracowni rehabilitacyjnej.
 • Pracowni kulinarnej

Dodatkowo mamy trzy razy w tygodniu zajęcia z psychologiem.

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego organizujemy imprezy kulturalne i sportowe mające na celu propagowanie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Rozpowszechniamy informacje na temat działalności WTZ, twórczości osób niepełnosprawnych a także propagujemy sport osób z niepełnosprawnością na terenie województwa łódzkiego oraz całej Polski.

W ciągu 25 lat naszego istnienia byliśmy organizatorami cyklicznych imprez kulturalnych m.in.: „Święta u Dobrych Aniołów” (impreza integracyjna organizowana dla osób niepełnosprawnych z woj. Łódzkiego), „Majówka Integracyjna – Kiermasz Rozmaitości” (dwudniowa, ogólnopolska impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych gromadząca około 500 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności).

Jesteśmy również organizatorami wystaw prac naszych uczestników w placówkach życia kulturalnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Uczestnicy warsztatu biorą udział we wszystkich imprezach kulturalnych, sportowych oraz konkursach itp., które mają na celu propagowanie twórczości i życia osób niepełnosprawnych.

Warsztat nasz pragnąłby jeszcze prężniej działać i propagować szeroko pojęta integrację społeczną osób z niepełnosprawnością. By realizować coraz ambitniejsze zadania w tym zakresie, z dobrym skutkiem zwracamy się do Państwa z serdeczną prośba o wsparcie naszych działań w formie finansowej bądź rzeczowej.

Każdą okazaną pomoc przyjmiemy z wielką radością i wdzięcznością!

Będziemy Państwu szczególnie wdzięczni za życzliwą pomoc i wsparcie naszych warsztatów poprzez:

 • Sponsorowanie imprez kulturalnych i sportowych (zakup nagród, poczęstunku)
 • Zakup lub dary w postaci wyposażenia pracowni (sprzęt do rehabilitacji, akcesoria malarskie, stolarskie, multimedia)
 • Sprzęt komputerowy i audiowizualny
 • Sprzęt fotograficzny
 • Wsparcie finansowe wyjazdów integracyjnych dla uczestników WTZ.

W zamian oferujemy Państwu:

 • Umieszczenie logo Państwa firmy na stronie internetowej WTZ
 • Dyplom dla Fundatora lub Sponsora, który mógłby zdobić Państwa gabinet
 • Statuetkę „Casper” dla osób i firm prężnie pomagających WTZ, która jest ufundowana i przyznawana przez Kapitułę Nagrody Przyjaciela Osoby Niepełnosprawnej, w skład której wchodzą uczestnicy naszych warsztatów
 • Wzmocnienie wizerunku Państwa firmy, jako instytucji elitarnej wspierającej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Podziękowania z wyróżnieniem Państwa firmy w prasie lokalnej i regionalnej oraz na antenie radia regionalnego FAMA
 • Zapraszanie przedstawicieli państwa firmy na wszystkie imprezy kulturalne organizowane przez nasz warsztat, co dodatkowo pozwoli Państwu na prezentacje własnej firmy
 • Możliwość umieszczania banerów reklamowych oraz rozprowadzanie folderów reklamowych Państwa firmy w trakcie imprez integracyjnych
 • Wpisanie Państwa firmy na listę darczyńców WTZ, umieszczoną na naszej stronie internetowej
 • Wykonanie na zamówienie kart okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, obrazów i rękodzieła, które mogą być oryginalną formą promocji Państwa firmy oraz oryginalnym prezentem dla kontrahentów firmy
 • Wykonanie oryginalnych i profesjonalnych listów gratulacyjnych, życzeń urodzinowych, które mogą być miłym prezentem dla pracowników lub Członków Rad Nadzorczych oraz Członków Zarządu Państwa firmy
 • Wykonanie dekoracji okolicznościowych (świątecznych, wiosennych, jesiennych) na terenie Państwa firmy 
 • Niewymierną wdzięczność i uznanie ze strony uczestników oraz pracowników naszego warsztatów.

Mając nadzieję na życzliwą reakcję na nasz apel serdecznie zapraszamy do siedziby WTZ ul. Polna 56a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie w godzinach 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).

Kontakt telefoniczny:  44 724 67 54 lub 509 449 414

Kontakt mailowy: wtz.razem@vp.pl 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji gotowi do rozmów i korzystnej dla obu stron współpracy.