Fundacja Społeczna „RAZEM” powstała w 1992 roku  z inicjatywy kilku komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”.

  W czasie pracy Fundacji zrodził się pomysł pomocy osobom niepełnosprawnym z naszego miasta i powiatu. W związku z tym, w 1998 roku rozpoczęły swoją działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej, które zajęły się rehabilitacją społeczno – zawodową 20 niepełnosprawnych. Obecnie pod opieką warsztatu znajduje się 50 osób z różnym stopniem niepełnosprawności, pracujących w pięcioosobowych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.