Aby zostać naszym uczestnikiem należy spełnić określone kryteria:

  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej (WSKAZANIA DOTYCZĄCE pkt 4 – wskazane)
  • mieć ukończony 15-ty rok życia
  • złożyć w siedzibie WTZ „RAZEM” podanie o przyjęcie do Kierownika WTZ 
  • wypełnić KARTĘ INFORMACYJNĄ kandydata na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • czekać na wiadomość od nas.

  Zanim zostaniesz uczestnikiem WTZ możesz przychodzić do nas przez pewien czas jako „wolny słuchacz”, żeby zapoznać się z nami oraz ze specyfiką naszych pracowni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY