Nasza reprezentacja w Senacie 👏👏👏. Dzisiaj był ważny dzień dla całej społeczności warsztatowej ❤️❤️❤️. Jesteśmy z Was dumni. Brawo Wy. ❤️

  W Senacie odbyło się Posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Tematem spotkania : wyzwania systemowe i ustawodawcze w warsztatach terapii zajęciowej.
  Podczas spotkania wypowiadali się kierownicy, uczestnicy, rodzice i opiekunowie uczestników a także organizatorzy WTZ-ów.
Nasza reprezentacja w Senacie.